התקשרו אלינו +49 1234 5678 9

תמיכה

עלינו

עלינו

אודות החברה שלנו

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)

נפתח את הדרך מדרך דוד אלעזר. נסע5.9 ק”מ, כעשר דקות נסיעה אם הכביש לא עמוס מדי ולא פקוק בעומס מרבי נגיע אל מחלף אור עקיבא נמשיך אל רח’ ביאליק, עד ליציאה לכיוון אור עקיבא. נצא לכביש מספר 2 (נסיעה של 11 שניות110 מטרסך הכל). משיך ברח’ ביאליק, ודרך רח’ דוד אלעזר נפנה לרח’ הזית (נסיעה של 3 דקות מרחק של כ-2 ק”מ). נמשיך ברח’ הזית. נפנה אל כביש 653. נמשיך בדרך ניל”י לכרמל בבנימינה, גבעת עדה (נסיעה של 5 דקות, מרחק של3 ק”מ) נמשיך הלאה ברחוב כרמל עד שנגיע אל קרן היסוד (נסיעה של 2 דקות, סך הכל מרחק800 מטר)